Thuiszorg

Moderne zorg combineert op continue wijze gezondheid en welzijn van zorgvragers en zorgverleners. Periodieke fysieke contacten volgens vast stramien dekken geenszins de noden van alle betrokkenen binnen de zorgverlening, met inbegrip van familie, vrienden en kennissen.

Televitas biedt een toekomstgerichte communicatie-oplossing die de noden van zorgvragers en zorgverleners beter op elkaar afstemt en ook ruimte geeft aan andere vertrouwenspersonen om samen te zorgen voor een optimale opvolging, begeleiding en levenskwaliteit.

Dankzij Televitas kunnen zorgverleners :

  • Tussen geplande bezoeken door even beeldbellen naar de TV van de klant
  • Klanten verwittigen van vertragingen, wijzigingen in afspraken of een nieuwe collega visueel voorstellen
  • Persoonlijke (bloeddruk, saturatie, beweging, hartritme…) en omgevingsparameters van klanten op een slimme manier opvolgen. Zo kan geval van alarmerende waarden automatisch een signaal worden gegenereerd waardoor een bezoek versneld kan worden ingepland of via een alarmcentrale voor hulp kan worden gezorgd.
  • Berichtjes of vragen op de TV laten verschijnen ivm opvolging van afspraken, medicatie, etc
  • Familie, vrienden of mantelzorgers betrekken via beeldbellen
  • Instructievideo’s naar de TV sturen, nieuwe producten of diensten introduceren of gesprekken voeren met verschillende klanten tegelijk

Televitas geeft zorgverleners meer mogelijkheden om met hun klanten in contact te komen, zorgt ervoor dat zorgverleners sneller kunnen ingrijpen bij alarmerende situaties en op een flexibele manier hun bezoeken kunnen inplannen.

Verder kan Televitas op een eenvoudige manier gekoppeld worden aan diverse oplossingen voor valdetectie, diverse medische sensoren en meer dan 100 commerciële wearables (zoals FitBit, Garmin, Whoop, smart watches,…). Deze data worden ook zichtbaar gemaakt binnen diverse EVP’s, EMD’s en EPD’s.

Bovendien maakt Televitas gebruik van de bestaande nomenclatuur voor zorg op afstand en kan Televitas zorgen voor een automatische tarificatie en afrekening. Zo worden ook deze prestaties op een correcte manier vergoed.

Interested in a demo?

Request demo