Zorgcentrales

Zowel grote als kleine zorgcentrales staan voor een aantal gekende uitdagingen:

  • de toename van het aantal zorgvragers
  • de groeiende complexiteit
  • beschikbare capaciteit en inzetbaarheid van middelen en personeel over het volledige zorgverleningstraject

Cruciaal hierbij is het kunnen verlenen en inschakelen van de juiste hulp op het juiste moment. Een zo correct mogelijke inschatting van de situatie waarin de zorgvrager zich bevindt, is hierbij cruciaal. Beter nog is voorkomen van noodzakelijke interventies door preventief ageren.

Televitas biedt een intelligent communicatieplatform voor het remote monitoren van zorgvragers dat integreert met uw eigen software. Televitas:

  • visualiseert data van verschillende leveranciers van medische sensoren (bloeddruk, saturatie, hartritme, temperatuur, gewicht, beweging…), omgevingssensoren (valdetectie, vochtigheid,…), apps en wearables (FitBit, Garmin, smart watches, …) binnen uw eigen werkomgeving.
  • genereert gepersonaliseerde alarmen bij afwijkende patronen of overschrijden van grenswaarden
  • laat toe om via o.a TV te beeldbellen (met meerdere personen), afspraken te maken, instructievideo’s te tonen, herinneringen te projecteren, groepsuitzendingen te maken of spelletjes te organiseren
  • connecteert naadloos met courante EPD's en EMD's.
  • biedt de mogelijkheid om de binnenkomende data te analyseren en zo proactief te interveniëren.

Zorgvrager en zorgverlener worden zo optimaal op elkaar afgestemd.

Schermafbeelding 2023 06 28 112028

Interesse in een demo?

Demo aanvragen