Over ons

20230906 Spreds Screen

De uitdagingen

Zowel in Europa als de USA staat de gezondheidssector voor gelijkaardige uitdagingen:

 • Mensen leven langer en de nood aan een kwaliteitsvolle oude dag neemt toe
 • De kosten binnen de zorgsector stijgen jaarlijks, waarbij kosten door uitgestelde of laattijdige behandelingen alleen maar toenemen
 • Er is een continu tekort aan geschikt zorgpersoneel en zorginfrastructuur
 • Gezondheidssystemen focussen op genezing in plaats van preventie
 • Vele elektronische hulpmiddelen (digitale agenda’s, apps,…) zijn niet geschikt voor oudere patiënten, digibeten of personen met een handicap

Ook op sociaal vlak is de impact van ons huidig socio-economisch model groot:

 • Familieleden wonen verder uit elkaar, waarbij contact met ouders of grootouders vaak heel beperkt is
 • Eenzaamheid en isolatie nemen toe, terwijl moderne hulpmiddelen niet voldoen om deze mensen een luisterend oor te geven

De oplossing

Televitas biedt ondersteunende technologie en diensten op volgende 3 domeinen:

 • Het reduceren van eenzaamheid en isolatie: RemotisWelfare
 • Het supporteren van langer zelfstandig leven: RemotisCare
 • Het faciliteren van zorg op afstand: RemotisCure

De Televitas oplossing bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De Televitas Data Hub: een intelligent dataplatform dat data afkomstig van sensoren, apps, wearables of (medische) softwaretoepassingen op correcte wijze en in het gewenste formaat visualiseert in de bestaande medische software (voor artsen, ziekenhuizen, verpleegdiensten, zorgcentrales, zorgcentra,…)
 • De Televitas Interactieve Hub: een communicatie-apparaat dat bestaat uit een HD camera, een infraroodcamera, microfoons, radar en privacy-shutter. Deze Interactieve Hub laat communicatie toe over TV via tablet, smartphone, PC of een andere TV. Deze kan gebruikt worden voor het delen van video’s of foto’s, het stellen van vragen of herinneren aan afspraken, videobellen of het uitzenden van programma’s naar een gekozen doelgroep.
 • Diverse sensoren, gaande van omgevingssensoren (vochtigheid, CO2,…) tot welzijnssensoren (slaap, beweging, …) en gezondheidssensoren (bloeddruk, saturatie, glycemie, gewicht, valdetectie…). De interactieve hub zelf bevat al sensoren geschikt voor het detecteren van de gemoedstoestand, beweging, of het aflezen van diverse waarden via de HD en/of infraroodcamera.
 • Een koppeling met een digitale tariferingsdienst, zodat alle prestaties die door zorgverstrekkers worden geleverd via de bestaande nomenclatuur correct kunnen afgerekend worden (met o.a. mutualiteiten, private verzekeraars, OCMW’s, etc)

Televitas is een open en modulaire oplossing. Open betekent dat verschillende leveranciers van sensoren, wearables of data kunnen integreren. Modulair wil zeggen dat, afhankelijk van de toepassing, bepaalde onderdelen (sensoren) al of niet worden geïnstalleerd.

In zijn eenvoudigste opzet kan Televitas dus gewoon worden gebruikt tussen familieleden en vrienden om te videobellen met de (groot)ouders en foto’s of video’s van belangrijke momenten te delen!

Tele-consultatie

Moderne zorg combineert op continue wijze gezondheid en welzijn van zorgvragers en zorgverleners. Periodieke fysieke contacten volgens vast stramien dekken geenszins de noden van alle betrokkenen binnen de zorgverlening, met inbegrip van familie, vrienden en kennissen.

Televitas biedt een toekomstgerichte oplossing die de noden van zorgvragers en zorgverleners beter op elkaar afstemt en ook ruimte geeft aan andere vertrouwenspersonen om samen te zorgen voor een optimale opvolging, begeleiding en levenskwaliteit.

Enkele voordelen voor de zorgvrager:

 • Hergebruik van de reeds vertrouwde TV, met interactie op groot scherm
 • Consultaties kunnen gebeuren vanuit de zetel

Enkele voordelen voor de zorgverlener:

 • Teleconsultaties via Televitas maken gebruik van de bestaande nomenclatuur en zijn gekoppeld aan een automatische tarificatie en afrekening
 • Minder verplaatsingen voor (gespecialiseerde) zorgverstrekkers en daardoor geen tijdverlies door files in piekuren

Tele-monitoring

Diverse persoonlijke en omgevingsparameters van de zorgbehoevende worden continu gemonitord en geanalyseerd. Door de koppeling met een professionele, 24/24 u alarmcentrale worden zorgvrager en zorgverlener optimaal op elkaar afgestemd.

Voor het meten van persoonlijke parameters maakt Televitas zoveel als mogelijk gebruik van automatisch registrerende sensoren, waardoor de kans op foutmetingen wordt verminderd. Het open ecosysteem van Televitas laat geregistreerde en goedgekeurde sensoren van professionele leveranciers toe. Zelfregistratie door de zorgvrager kan, maar is minder accuraat en punctueel.

Enkele voordelen voor de zorgvrager:

 • Monitoring van gezondheidswaarden met bijhorende feedback leidt tot betere zelfcontrole waarbij zorgvragers beter en bewuster kunnen controleren of hun meetwaarden binnen bepaalde (afgesproken) grenzen blijven.
 • Zorgvragers moeten hun gegevens niet doorsturen.

Enkele voordelen voor de zorgverlener:

 • De zorgverlener kan de zelfgemeten gezondheidsgegevens op afstand in de gaten houden en contact opnemen met de zorgvrager als er iets mis is
 • De zorgverlener kan de zelfgemeten gezondheidsgegevens op afstand bijhouden in Televitas en eigen systemen
Beginshot

Tele-expertise

1ste, 2de en 3de lijn hulpverleners overleggen met elkaar op afstand over een patiënt / zorgvrager.

Enkele voordelen voor de patiënt / zorgvrager:

 • Een eigen keuze kunnen maken om ofwel de zorg- en welzijn verstrekkingen wel of niet in de thuiscontext te plaatsen
 • Thuis kunnen wachten op resultaten i.p.v. in het ziekenhuis

Enkele voordelen voor de zorgverlener:

 • 1ste lijn zorgverleners worden meer ingeschakeld, zoals bijvoorbeeld thuisverpleegkundigen die waar nodig op afstand worden bijgestaan door ziekenhuisverpleegkundigen voor gespecialiseerde zorg (bv. chemotherapie)
 • Een ziekenhuisverpleegkundige bezoekt de patiënt thuis voor controle van bv. een geplaatste medicatiepomp, waarbij de anesthesioloog op afstand meekijkt.

Tele-assistentie

Een (senior) zorgverlener stuurt op afstand een medische interventie aan die een andere (junior) zorgverlener uitvoert.

Enkele voordelen voor de zorgvrager/patiënt:

 • Zorgkwaliteit verhogen voor de zorgvrager/patiënt door de duidelijkere communicatie samen met de assisterende zorgverlener op afstand over de diagnose, behandeling en genezing.
 • Patiëntveiligheid verhogen door samen met de assisterende zorgverlener op afstand veiligheidscontroles uit te voeren zoals gezamenlijk overlopen van checklists voor, tijdens en na een (chirurgische) ingreep.

Enkele voordelen voor de zorgverlener:

 • Bij het klaarmaken van risicovolle medicatie, dubbele controle of het vierogenprincipe uitoefenen (in de thuiszorg) op afstand door een bevoegd (ziekenhuis) (apotheek) collega.
 • Tijdens het beoordelen van een aandoening bij een patiënt thuis, op afstand overleggen met de (ziekenhuis) verpleegkundige en waarbij hij/zij tegelijkertijd advies krijgt over de behandeling.

Interesse in een demo?

Demo aanvragen