Assistentiewoningen & WZC

Het aanbieden van een aangename en kwaliteitsvolle dienstverlening, het aantrekken en behouden van personeel, de actievere betrokkenheid van de maatschappij, het optimaal benutten van de beschikbare middelen…allemaal uitdagingen de komende jaren zullen toenemen in complexiteit.

Het gebruik van slimme technologie kan helpen bij:

 • het optimaliseren van de dienstverlening en invulling van het personeel
 • het betrekken van familie of vrienden bij het (mentaal) welzijn van bewoners
 • het proactief detecteren van mogelijke problemen aandoeningen
 • het verbeteren van het welzijn voor zowel bewoners als zorgverleners
 • het vermijden van overbodige uitgaven of kosten aan materiaal

Cruciaal hierbij is dat technologie voortdurend verandert en dat verschillende bewoners baat hebben bij verschillende (leveranciers van) hulpmiddelen.

Daarom ontwikkelde Televitas een platform, waarbij naargelang de nood van de bewoner verschillende oplossingen van diverse leveranciers kunnen gekoppeld of ontkoppeld worden. Televitas zorgt ervoor dat alle gegevens of alarmsignalen van deze oplossingen mooi gepresenteerd worden binnen de werkomgeving van de zorgverlener. Ook is er een koppeling met alarmcentrales voorzien, of kunnen metingen automatisch worden doorgegeven in de EPD van de arts.

Bovendien voorziet Televitas in een communicatie via de TV van de bewoner. Hierbij worden de volgende toepassingen aangeboden :

 • bellen of gebeld worden via de TV
 • (instructie) video’s en foto’s bekijken
 • afspraken op het scherm projecteren, vragen stellen
 • uitzendingen maken voor verschillende bewoners tegelijk

Het open en modulair platform van Televitas zorgt ervoor dat beheerders van assistentiewoningen en WZC’s toekomstgericht aan de slag kunnen met slimme technologie en een betere communicatie kunnen opzetten tussen bewoners, familie, vrienden, interne en externe zorgverleners.

Shutterstock 2137656197

Bovendien voorziet Televitas in een communicatie via de TV van de bewoner. Hierbij worden de volgende toepassingen aangeboden :

 • bellen of gebeld worden via de TV
 • (instructie) video’s en foto’s bekijken
 • afspraken op het scherm projecteren, vragen stellen
 • uitzendingen maken voor verschillende bewoners tegelijk

Het open en modulair platform van Televitas zorgt ervoor dat beheerders van assistentiewoningen en WZC’s toekomstgericht aan de slag kunnen met slimme technologie en een betere communicatie kunnen opzetten tussen bewoners, familie, vrienden, interne en externe zorgverleners.

Interested in a demo?

Request demo