Verzekeringen

Zorgverzekeraars staan meer dan ooit voor een complexe mix van uitdagingen:

  • stijgende kosten mbt diverse behandelingen
  • een snel vergrijzende bevolking
  • een toename van de periode waarin personen afhankelijk zijn van zorg
  • een steeds grotere groep van mensen in een fase eenzaamheid en isolement, gekoppeld aan de hieruit voortvloeiende achteruitgang in algemene lichamelijke en geestelijke gezondheid
  • groeiende wachtlijsten in de zorg, waardoor ingrepen of opnames in een later stadium van het behandelingsproces worden uitgevoerd

Care versus cure?

Televitas helpt zorgverzekeraars door in te zetten op preventie én communicatie. Dankzij het Televitas dataplatform kunnen personen via diverse sensoren, gaande van commerciële wearables (FitBit, Whoop,…) tot medische gekeurde toestellen, actief worden opgevolgd. Omdat Televitas een open platform is, kunnen meettoestellen van verschillende leveranciers op een eenvoudige manier worden gecombineerd. Zo kunnen bepaalde patronen sneller worden gedetecteerd en kan sneller worden ingegrepen. Dit leidt niet alleen tot kostenbesparingen voor de verzekeraar, maar ook tot een verhoging van het welzijn van de klanten.

Verder zorgt de Televitas-hub voor een gemakkelijke communicatie via TV. Naast videobellen kunnen op die manier ook oefeningen of uitleg over gezondheidsprogramma’s of -trajecten worden uitgelegd. Tevens is er koppeling voorzien met de diverse softwarepakketten van artsen, ziekenhuizen, zorgcentrales of verpleegdiensten met automatische verrekening van zorg op afstand via de bestaande nomenclatuur.

Televitas ondersteunt de shift van cure naar care, helpt om het welzijn van klanten én zorgpersoneel te verhogen, en zet preventief in op een daling van de behandelingskosten.

Care versus cure?

Televitas helpt zorgverzekeraars door in te zetten op preventie én communicatie. Dankzij het Televitas dataplatform kunnen personen via diverse sensoren, gaande van commerciële wearables (FitBit, Whoop,…) tot medische gekeurde toestellen, actief worden opgevolgd. Omdat Televitas een open platform is, kunnen meettoestellen van verschillende leveranciers op een eenvoudige manier worden gecombineerd. Zo kunnen bepaalde patronen sneller worden gedetecteerd en kan sneller worden ingegrepen. Dit leidt niet alleen tot kostenbesparingen voor de verzekeraar, maar ook tot een verhoging van het welzijn van de klanten.

Verder zorgt de Televitas-hub voor een gemakkelijke communicatie via TV. Naast videobellen kunnen op die manier ook oefeningen of uitleg over gezondheidsprogramma’s of -trajecten worden uitgelegd. Tevens is er koppeling voorzien met de diverse softwarepakketten van artsen, ziekenhuizen, zorgcentrales of verpleegdiensten met automatische verrekening van zorg op afstand via de bestaande nomenclatuur.

Televitas ondersteunt de shift van cure naar care, helpt om het welzijn van klanten én zorgpersoneel te verhogen, en zet preventief in op een daling van de behandelingskosten.

Verder zorgt de Televitas-hub voor een gemakkelijke communicatie via TV. Naast videobellen kunnen op die manier ook oefeningen of uitleg over gezondheidsprogramma’s of -trajecten worden uitgelegd. Tevens is er koppeling voorzien met de diverse softwarepakketten van artsen, ziekenhuizen, zorgcentrales of verpleegdiensten met automatische verrekening van zorg op afstand via de bestaande nomenclatuur.

Televitas ondersteunt de shift van cure naar care, helpt om het welzijn van klanten én zorgpersoneel te verhogen, en zet preventief in op een daling van de behandelingskosten.

Image Website

Intéressé par une démonstration ?

Demander une démonstration