Ziekenhuizen en woonzorgcentra

Televitas biedt een unieke oplossing voor zorg op afstand. Hierdoor wordt het aantal onnodige opnames verminderd, kunnen bepaalde problemen sneller worden gedetecteerd en kan de bestaande capaciteit aan zorgverleners en zorginfrastructuur beter worden benut.

Het integreren van zorg op afstand biedt vele gekende voordelen, zoals:

 • optimalisatie van de beschikbare capaciteit aan zorgverleners en infrastructuur
 • tijdiger en frequenter kunnen opvolgen van patiënten met chronische aandoeningen
 • opvolgen van patiënten die zich ver van het ziekenhuis bevinden in het kader van bepaalde specialisaties, uitbreiding van de geografische capaciteit
 • betere monitoring en bijsturing bij veranderingen in medicatieschema’s
 • het kunnen opzetten van nieuwe processen in samenwerking met de eerstelijnszorg

In de praktijk blijkt dit echter niet zo evident:

 • verschillende technologieën (sensoren, apps,…) komen elk met hun eigen werkomgeving en integreren niet of niet voldoende met de eigen EMD-toepassing
 • er is een breed aanbod van en een snelle evolutie in technologie, waardoor het moeilijk is om duidelijke keuzes te maken
 • de aanpassing van werkprocessen is moeilijk en verwerking van de data omslachtig

Daarom ontwikkelde Televitas een open en modulair platform, dat ook in staat is data van verschillende sensoren of apps op een geïntegreerde manier te presenteren in de bestaande EMD-software. Zo kan voor elke patiënt de juiste combinatie aan medische of zelfs commerciële (vb FitBit) meetinstrumenten worden gekozen, zonder lange integratie- of opstarttrajecten.

Naast deze innovatieve “databus” voorziet Televitas ook:

 • een connectie met diverse omgevings- en thuissensoren, meer dan 100 wearables
 • communicatiemogelijkheden, waarbij zelfs via de TV van een patiënt gecommuniceerd kan worden (videobellen, vragen stellen, instructievideo’s tonen, afspraken of herinneringen projecteren)
 • de mogelijkheid om de geleverde prestaties te laten tariferen via de geldende nomenclatuur voor zorg op afstand

Intéressé par une démonstration ?

Demander une démonstration