Home care

Modern care continuously combines health and well-being of care recipients and caregivers. Periodic physical contacts on a fixed schedule by no means cover the needs of all those involved in the provision of care, including family, friends and acquaintances.

Televitas offers a future-oriented communication solution that better harmonizes the needs of users and caregivers and also provides room for other confidants to ensure optimal follow-up, support and quality of life.

Thanks to Televitas, caregivers can :

 • Make video calls to the client's TV between scheduled visits
 • Notify clients of delays, changes in appointments or introduce a new colleague visually
 • Smartly monitor personal (blood pressure, saturation, movement, heart rhythm...) and environmental parameters of clients. Thus, in case of alarming values, a signal can be automatically generated, allowing an expedited visit to be scheduled or help to be provided via an emergency center.
 • Display messages or questions on the TV regarding follow-up of appointments, medication, etc.
 • Involve family, friends or caregivers via video calls
 • Send instructional videos to the TV, introduce new products or services or have conversations with several customers simultaneously

Televitas gives caregivers more opportunities to get in touch with their clients, allows caregivers to intervene faster in alarming situations and to schedule their visits in a flexible way.

Furthermore, Televitas can be easily linked to various fall detection solutions, various medical sensors and more than 100 commercial wearables (such as FitBit, Garmin, Whoop, smart watches,...). This data is also made visible within various EVPs, EMDs and EHRs.

Moreover, Televitas uses the existing nomenclature for remote care and can provide automatic pricing and billing. Thus, these services are also reimbursed correctly.

Tele-expertise

1ste, 2de en 3de lijn hulpverleners overleggen met elkaar op afstand over een patiënt / zorgvrager. ​

Enkele voordelen voor de patiënt / zorgvrager:

 • Een eigen keuze kunnen maken om ofwel de zorg- en welzijn verstrekkingen wel of niet in de thuiscontext te plaatsen
 • Thuis kunnen wachten op resultaten i.p.v. in het ziekenhuis​

Enkele voordelen voor de zorgverlener:

 • 1ste lijn zorgverleners worden meer ingeschakeld, zoals bijvoorbeeld thuisverpleegkundigen die waar nodig op afstand worden bijgestaan door ziekenhuisverpleegkundigen voor gespecialiseerde zorg (bv. chemotherapie)
 • Een ziekenhuisverpleegkundige bezoekt de patiënt thuis voor controle van bv. een geplaatste medicatiepomp, waarbij de anesthesioloog op afstand meekijkt.

Tele-assistentie

Een (senior) zorgverlener stuurt op afstand een medische interventie aan die een andere (junior) zorgverlener uitvoert.

Enkele voordelen voor de zorgvrager/patiënt:

 • Zorgkwaliteit verhogen voor de zorgvrager/patiënt door de duidelijkere communicatie samen met de assisterende zorgverlener op afstand over de diagnose, behandeling en genezing.
 • Patiëntveiligheid verhogen door samen met de assisterende zorgverlener op afstand veiligheidscontroles uit te voeren zoals gezamenlijk overlopen van checklists voor, tijdens en na een (chirurgische) ingreep.

Enkele voordelen voor de zorgverlener:

 • Bij het klaarmaken van risicovolle medicatie, dubbele controle of het vierogenprincipe uitoefenen (in de thuiszorg) op afstand door een bevoegd (ziekenhuis) (apotheek) collega.
 • Tijdens het beoordelen van een aandoening bij een patiënt thuis, op afstand overleggen met de (ziekenhuis) verpleegkundige en waarbij hij/zij tegelijkertijd advies krijgt over de behandeling.

Televitas is een innovatieve partner voor toekomstgerichte, betaalbare, aantrekkelijke en hoogwaardige zorg. Wij zijn er voor zorgbehoevenden, zorgverleners en de verschillende actoren binnen de zorg.

Hiervoor bieden wij een geïntegreerde, open, modulaire en end-to end e-health oplossing. U kunt kiezen voor een volledig in-house installatie, voor ons eHaaS (e-health as a service) model of een hybride oplossing.

Het Televitas-platform zorgt niet alleen voor video- of teleconsultaties, maar koppelt ook diverse persoons- en omgevingssensoren via een datadienst aan bijvoorbeeld alarmcentrales en zorgt tevens voor automatische afrekening tussen alle partijen volgens de geldende nomenclatuur.

Wij geloven dat eenvoudige en onopvallende technologie een integraal onderdeel is van het ondersteunen van onafhankelijkheid op oudere leeftijd. Televitas verzacht meerdere problemen met één enkele oplossing:

 • Reactief gezondheids- en zorgsysteem maakt een preventief zorgmodel thuis mogelijk
 • Verkleinen van de digitale kloof en barrières vereenvoudigt het gebruik
 • Gebruik van tv, het meest vertrouwde apparaat en het grootste scherm in huis, biedt een oplossing voor technologische problemen en digitaal analfabetisme
 • Voorkomen van sociaal isolement: ecosysteem van verzorgers kan de gebruiker ondersteunen binnen één oplossing
Beginshot
Monitoring

Intéressé par une démonstration ?

Demander une démonstration